Justere volumet

Lydstyrken på signalene som høres under følgende forhold kan stilles inn i fire nivåer.

 • Når de blir trykket ned en knapp på betjeningspanelet.

 • Når det oppstår papirstopp

 • AirPrint alarmstyrke

 1. Trykk på [Device Settings] på berøringspanelet.

 2. Trykk på eller flere ganger og trykk [Admin Setup (Admin.oppsett)].

 3. Skriv inn administratornavnet og -passordet og trykk [OK (OK)]

  Fabrikkstandard administratornavn og -passord er henholdsvis "admin" og "999999".

 4. Trykk på [Manage Unit (Behandling)].

 5. Trykk på [Sound Control].

 6. Trykk på punktet du vil justere.

 7. Velg et lydnivå.