Innstilling av en svardestinasjon

Maskinen sender ut papir til utskriftsbrettet, eller til utskriftsbrettet bak.

Notat

Ikke åpne eller lukk utskriftsskuffene under utskrift. Papirstopp kan oppstå.

Bruk dette utgangsbrettet ved utskrift på vanlig papir. Papir spyttes ut med den printede siden ned.

De er ikke tilgjengelige for konvolutter, etiketter eller langt papir.

Sjekk at det bakre utgangsbrettet på baksiden av maskinen er lukket. Dersom den bakre utskuffen er åpen, vil papiret alltid skrives ut i denne.

Minne

Åpne papirstøtten slik at utskriftene ikke faller ned fra utskriftsbrettet.

Bruk bakre utgangsbrett ved utskrift av konvolutter, etiketter eller langt papir.

Papir spyttes ut med den printede siden opp. Vanlige ark kan også skrives ut til dette utgangsbrettet.

  1. Åpne det bakre utgangsbrettet (F) på baksiden av maskinen.

  2. Brett ut papirstøtten.

  3. Trekk i understøtten.