Justere berøringsposisjonen på berøringspanelet

Hvis responsen til den berørte posisjonen flyttes litt eller responsen er langsom, kan det være at deteksjonen av posisjonen ikke virker riktig.

Følg prosedyren nedenfor for å justere berøringspanelet.

 1. Trykk på [Device Settings (Enhetsinnstillinger)] på berøringspanelet.

 2. Trykk på eller flere ganger og trykk på [Admin Setup (Admin oppsett)].

 3. Skriv inn administratornavnet og -passordet og trykk på [OK (OK)].

  Standard administratornavn er «admin» og standard admin-passord er «999999».

 4. Trykk på [Manage Unit (Behandling)].

 5. Trykk på [System Setup (Systemoppsett)].

 6. Trykk på eller flere ganger og trykk på [Panel Calibration (Panelkalibrering)].

 7. Trykk på «Ja» på skjermbildet «Vil du gjennomføre?».

 8. Trykk på korsmerkene som vises på skjermbildet «Verktøy for berøringsskjermkalibrering/Berør trådkors for å kalibrere» i rekkefølge. (5 posisjoner totalt)

  Berøringspanelet er justert.