Justering av lysstyrken på betjeningspanelet.

For å endre lysinnstillingene til berøringspanelet på brukerpanelet, utfør fremgangsmåten under.

Du kan justere lysinnstillingene til skjermen ved bruk og i Strømsparingsmodus.

 1. Trykk [Device Settings (Enhetsinnstillinger)] på berøringspanelet.

 2. Trykk eller flere ganger, og trykk [Admin Setup (Administrator oppsett)].

 3. Skriv inn administratornavnet og -passordet og trykk [OK (OK)]

  Fabrikkstandard administratornavn og -passord er henholdsvis "admin" og "999999".

 4. Trykk på [Manage Unit (Behandling)].

 5. Trykk [System Setup (Systemoppsett)].

 6. Trykk eller flere ganger og trykk [Panel Brightness During Operating (Panellys ved bruk)] eller [Panel Brightness While Power Save (Panellys i strømsparingsmodus)].

 7. Skriv inn en verdi og trykk [OK (OK)].

  Tilgjengelige verdier er 1 til 7 når [Panel Brightness During Operating (Lysstyrke på panel under drift)] er angitt og 0 til 7 når [Panel Brightness While Power Save (Panel lysstyrke i strømsparingsmodus)] er angitt. Jo høyere nummeret er, desto lysere blir skjermen.