Sjekking av maskinens informasjon

Skrive ut maskininformasjonen og kontrollere status. Trykk på knappen (STATUS) på kontrollpanelet for å kontrollere informasjonen, som gjenværende nivå av forbruksmateriell.