Slå maskinen på

For informasjon om strømforsyning, se «Om strømforsyningen» i «Slå maskinen på eller av».

 1. Koble strømledningen til strømkontakten på maskinen.

 2. Sett støpselet på strømledningen i stikkontakten.

 3. Kontroller at det ikke er dokumenter på glassplaten eller i dokumentmateren, og at dokumentmaterdekselet er lukket.

 4. Hold strømbryteren inne i omtrent ett sekund.

  Når maskinen er slått på, lyser LED-lampen for strømbryteren.

  Når maskinen slås på for første gang etter at det trådløse LAN-kortet er montert vises skjermen for trådløs innstilling.

  • Hvis du velger [Yes], utføres oppsett av lokalnettverk.

  • Hvis du velger [Do not show next time.], utføres ikke oppsett av trådløst nettverk. Skjermbildet for oppsett av trådløst nettverk vises ikke lenger.

  • Hvis du velger [No], utføres ikke oppsett av trådløst lokalnettverk. Skjermbildet for oppsett av trådløst nettverk vises hver gang maskinen slås på.