Oppsett av denne maskinen

Følg instruksjonene på skjermen for å stille inn den påkrevde informasjonen.

 1. Trykk [English (Engelsk)] og fortsett til neste skjerm.

 2. Trykk [Continue with default settings (Fortsett med standard innstillinger)] og fortsett til neste skjerm.

 3. Sjekk innholdet som vises på skjermen og trykk [Next (Neste)].

 4. Trykk [Next (Neste)] og still inn tid og dato.

 5. Trykk [Next (Neste)] og velg et administratorpassord.

 6. Trykk [Next (Neste)] og skriv inn faksnummeret og senderinformasjonen.

 7. Trykk [Next (Neste)] og skriv inn den nødvendige nettverksinformasjonen.

 8. Trykk [Next (Neste)] og skriv inn informasjon om e-post.

 9. Trykk [Next (Neste)] og skriv ut konfigurasjonslisten.

 10. Nå er oppsettet av maskinen ferdig.

  Her er fremgangsmåten for å installere programvaren på PC-en din.