Trykk

Dette kapitler beskriver informasjon om de forskjellige måtene man kan skrive ut med denne maskinen.

Trykk Trykk Angi et passord og kryptere utskriftsdataene (Encrypted Authentication Print) Om fargetilpasning Alternere ut-retning ved kopi Skrive ut data fra et USB-minne Spare toner