Utskifting av tonerkassetten.

Dette avsnittet beskriver hvordan du skal vite når du skal skifte ut tonerkassetter.

Når "[FARGE] lite toner" meldingen ("[FARGE]" indikerer C (cyan), M (magenta), Y (gul) eller K (svart))vises på visningsskjermen, gjør klar en ny tonerkassett.

Når "[FARGE] toner tom" kommer opp og utskriften stopper, erstatt tonerkassetten.

Minne

Selv om tonerkassettene med cyan (blå), magenta (rød) eller gul går tomme, kan du fortsatt skrive ut i svart/hvitt ved å velge [Ensfarget] eller [Gråskala]. Likevel bør du helst erstatte tonerkassetten så fort som mulig etter at den har gått tom, siden trommelenheten kan bli skadet dersom du ikke gjør det.

Notat

  • Ha en ny tonerkassett klar da utskriftkvaliteten avtar når det har gått mer enn et år siden forseglingen ble brutt.

  • Dersom du erstatter tonerkassetten eller trommelenheten mens de er i bruk, vil ikke mengden toner brukt telles på riktig måte.

  • Ved å åpne og lukke utskuffen etter at meldingen "Fargetoner er tom" har blitt vist kan du skrive ut. Videre utskriftsoperasjoner vil likevel ikke være mulige etter dette. Vennligst erstatt tonerkassetten, siden trommelenheten kan ta skade dersom du ikke gjør dette.

  • Dersom du skifter ut en tonerkassett før det er tomt for toner, risikerer du å søle tonerpulver.