For C (blå), M (rød), Y (gul) tonerkassett

Minne

Ved utskifting av kun K tonerkassett, se "Kun for K (sort) tonerkassett.".

 1. Gjør klar nye tonerkassetter.

 2. Hold håndtaket (A) for å åpne skanneren.

 3. Stikk fingeren inn i utsparingen (B) på høyre side av maskinen og trekk i hendelen til frontdekselet (1) for å åpne frontdekselet (2) forover.

 4. Trykk på knappen (C) og åpne utgangsbrettet (3).

  Det kan føre til brannskader.

  Varmeelementet er ekstremt varmt. Ikke rør det.

 5. Fastslå om en tonerkassett er tom gjennom etikettfargen.

 6. Vri den blå spaken (4) til tonerkassetten mot deg til toppen er på linje med merket.

 7. Løft tonerkassetten (5) fra høyre side og fjern den fra maskinen.

  Det kan føre til brannskader.

  Kast aldri brukte tonerpatroner i ild. De kan eksplodere, og toneren inni kan sprute ut og forårsake brannskade.

 8. Pakk en ny tonerkassett.

 9. Rist den flere ganger vertikalt og horisontalt.

 10. Fjern teipen (6) fra tonerkassetten.

 11. Sett inn en ny tonerkassett (5) ved å tilpasse fordypningen (7) på venstre side av kassetten med forhøyningen (8) på trommelenheten slik at fargeetikettene på tonerkassetten og trommelenheten står på linje. Sett deretter høyre side forsiktig på plass.

  Notat

  Ikke sett inn en tonerkassett uten å fjerne teipen.

 12. Vri den blå spaken (4) til tonerkassetten bakover til toppen er på linje med merket mens du trykker på tonerkassetten.

  Notat

  Hvis tonerpatronen ikke er ordentlig festet, kan utskriftskvalitet bil svekket.

 13. Tørk linsen på LED-hodet lett med et mykt tørkepapir.

  Notat

  Ikke bruk løsemidler, som metylalkohol eller tynnere. Det kan skade LED-hodet.

 14. Lukk utskuffen (3) ved å skyve begge sider av utskuffen (3) fast.

 15. Lukk frontdekselet (2).

  Notat

  Frontdekselet kan ikke lukkes hvis ut-skuffen ikke er lukket ordentlig.

 16. Hold håndtaket (A) for å lukke skanneren.

 17. Vennligst resirkuler tonerkassettene.

Minne

Hvis du skal kvitte deg med brukte tonerpatroner, legg dem i polyetylen- poser eller andre beholdere, og sørg for å følge lokale lover og regler.