Advarsler ved bytte

Overhold følgende forholdsregler ved bytte.

Ikke kast toner eller tonerkassetter i ilden. Toneren kan spres, og resultere i brannskader.

Ikke lagre tonerkassetten på et sted der den kan utsettes for åpen ild. Toneren kan antennes, og resultere i brann eller brannskader.

Ikke bruk støvsuger til å fjerne sølt toner. Støvsuging av sølt toner med en elektrisk støvsuger kan resultere i antennelse på grunn av gnister fra elektriske kontakter, eller av andre grunner. Hvis du søler toner på gulvet eller andre steder, tørk toneren opp med en fuktig klut eller annet tøy.

Noen deler inne i maskinen kan bli svært varme. Ikke berør steder rundt et "FORSIKTIG VARMT"-merke. Det kan føre til brannskader.

Hold tonerkassetter utenfor rekkevidde for barn. Hvis et barn ved et uhell svelger toner, må du straks oppsøke lege.

Dersom toneren inhaleres, gurgle med store mengder vann og beveg deg til et område med frisk luft. Oppsøk lege hvis nødvendig.

Hvis du får toner på hendene eller andre områder av huden, vask grundig med såpe og vann.

Skyll umiddelbart med store mengder vann hvis du får toner i øynene. Oppsøk lege hvis nødvendig.

Hvis du svelger toner, spytt den ut. Oppsøk lege hvis nødvendig.

Når du håndterer papirstopp eller skifter tonerkassetter, må du være forsiktig slik at ikke klær eller hender blir tilgriset med toner. Dersom tonerpulver setter seg i klærne dine, vask med kaldt vann. Hvis toneren blir varm ved å vaske med varmt vann eller andre metoder, vil den sette flekker på stoff og bli umulig å fjerne.

Ikke ta bildetrommelen eller tonerpatronen fra hverandre. Du kan puste inn den toneren som sprer seg, eller få toneren på hendene eller klærne, og skitne dem til.

Oppbevar brukte tonerkassetter ved å legge dem i en pose pass på å ikke søle ut toneren.

Notat

  • Bruk ekte forbruksmateriell fra OKI for å sikre optimal ytelse av produktene.

  • Kostnader for service ved problemer forårsaket av andre forbruksvarer enn dem fra OKI påløper, uavhengig av garanti eller vedlikeholdskontrakt. (Selv om bruk av ikke-originale forbruksvarer ikke alltid resultere i problemer, vær ekstra forsiktig når du bruker dem.)