Generelle forsiktighetsregler

Ikke rør sikkerhetsbryteren inne i denne maskinen. Høy spenning kan forekomme, og kan føre til elektrisk støt. Dessuten kan gir rotere, og føre til skader.

Ikke bruk brannfarlig spray i nærheten av denne maskinen. Noen deler inne i maskinen kan bli svært varme, og kan forårsake brann.

Hvis dekselet blir ekstremt varmt, hvis maskinen avgir røyk eller lukt, eller du hører merkelige lyder, trekk ut støpselet fra stikkontakten, og kontakt forhandleren din.
Det kan oppstå brann.

Hvis væske så som vann kommer seg inn i maskinen, trekk ut støpselet fra stikkontakten, og kontakt forhandleren din.
Det kan oppstå brann.

Hvis du mister binders eller andre fremmedlegemer ned i maskinen, trekk ut støpselet fra stikkontakten, og ta ut fremmedlegemene.
Elektrisk støt, brann eller personskade kan oppstå.

Ikke utfør noen operasjon eller demontering annet enn de som er beskrevet i håndboken.
Elektrisk støt, brann eller personskade kan oppstå.

Hvis maskinen mistes eller hvis dekselet skades, trekk ut støpselet fra stikkontakten, og kontakt forhandleren din.
Elektrisk støt, brann eller personskade kan oppstå.

Trekk ut kontakten med jevne mellomrom, og rengjør undersiden og mellom kontaktpluggene.
Hvis strømledningen står i stikkontakten over en lengre periode, vil det feste seg støv på kontaktpluggene, og det kan føre til kortslutning som kan være årsak til brann.

Ikke bruk støvsuger til å fjerne sølt toner. Støvsuging av sølt toner med en elektrisk støvsuger kan resultere i antennelse på grunn av gnister fra elektriske kontakter, eller av andre grunner.
Hvis du søler toner på gulvet eller andre steder, tørk toneren opp forsiktig med en fuktig klut eller annet tøy. Pass på å ikke spre toneren utover.

Ikke stikk noen gjenstander inn i ventileringshull.
Elektrisk støt, brann eller personskade kan oppstå.

Ikke plasser kopper med væske eller andre gjenstander på maskinen. Elektrisk støt eller brann kan oppstå.

Ikke la urin fra kjæledyr eller annen væske komme inn i maskinen, og ikke la maskinen bli våt. Elektrisk støt eller brann kan oppstå.

Når dekselet til maskinen, må du ikke berøre varmeenheten. Det kan føre til brannskader.

Ikke kast tonerpatron eller bildetrommer på bål eller ild. Toneren kan antennes, og resultere i brannskader.

Ikke koble fra strømledning, kabler, eller jordledning på andre måter enn de som er beskrevet i håndboken.
Det kan oppstå brann.

Bruk sammen med en UPS (avbruddsfri strømkilde) eller vendere kan ikke garanteres. Ikke bruk en avbruddsfri strømforsyning (UPS) eller vender.
Det kan oppstå brann.

Ikke kom i nærheten papirutgangsdelen når du slår på strømmen, eller når utskrift pågår. Skade kan oppstå.

Ikke rør en skadet LCD-skjerm. Skade kan oppstå. Hvis du får væske (flytende krystaller) som har lekket fra LCD-skjermen i øyne eller munn, skyll med store mengder vann. Oppsøk lege hvis nødvendig.

Ikke ta fra hverandre trommel eller tonerkassett, og ikke tving dem åpne. Du kan puste inn den toneren som sprer seg, eller få toneren på hendene eller klærne, og skitne dem til.

Ikke legg kredittkort, USB-minne, etc. nær skriveskuffen på glassplaten. Dette kan skade data.