Om denne håndboken

Diverse informasjon om denne brukerhåndboken gis her. Les disse avsnittene før du bruker denne manualen.

 • Slik bruker du denne boken

  Dette avsnittet beskriver hvordan å bruke og betingelsene for å bruke denne veiledningen.

 • Ansvarsfrasigelse

  Mye arbeid er blitt lagt ned for å sikre at informasjonen i dette dokumentet er fullstendig, nøyaktig og oppdatert. Produsentselskapet påtar seg ikke ansvar for konsekvenser av feil som befinner seg utenfor dets kontroll. Produsenten kan heller ikke garantere at endringer i programvare og utstyr som utføres av andre produsenter og omtales i denne brukerhåndboken, ikke vil påvirke gyldigheten av informasjonen i den. Omtale av programvareprodukter som produseres av andre selskaper, innebærer ikke nødvendigvis at produsenten anbefales.

  Selv om all rimelig innsats har blitt lagt i å gjøre dette dokumentet så presist og hjelpsomt som mulig, gir vi ingen garanti, eksplisitt eller implisitt, for presisjonen eller fullstendigheten i informasjonen i dette dokumentet.

 • Rettighetene til denne håndboken

  Med enerett for Oki Electric Industry Co., Ltd. Det er ikke tillatt å reprodusere dette dokumentet eller deler av det i noen form uten at det på forhånd er innhentet tillatelse til dette fra Oki Electric Industry Co., Ltd.

  © 2015 Oki Electric Industry Co., Ltd.

 • Brukerhåndbokens sammensetning

  Denne brukerhåndboken følger med dette produktet.

  • Oppsettsanvisning

  • Brukerhåndbok ------ Denne brukerhåndboken (Brukerhåndbok i HTML-format)