Sikkerhetsadvarsler

Indikerer tilleggsinformasjon som må leses og følges for å unngå risiko for personskade eller død.

Indikerer tilleggsinformasjon som må leses og følges for å unngå risiko for personskade.