For din sikkerhet

For å ivareta din egen sikkerhet bør du lese brukerhåndboken (denne håndboken) før du tar i bruk produktet.