Kopier

Kopier Kopier Kopiere til begge sider av papiret (tosidig kopi) Kopiere begge sidene av et kort til en ensidig kopi (ID Card Copy) Aktivere kontinuerlig skannemodus (Continuous Scan) Legge til et stempel (vannmerke) Sletting av skyggelinjer (Sentersletting) Sletting av utside av dokumenter (Utsidesletting)