Endre dokumentretning (Direction)

Du kan velge [Toppkant på topp] eller [Toppkant til venstre] for dokumentretningen. Spesifiser riktig retning for bildet i for å oppnå ønsket kopiresultat.

 1. Trykk på [Copy] eller på [COPY]-knappen.

 2. Legg et dokument i dokumentmateren eller på glassplaten.

 3. Trykk på [Direction] i kategorien [Copy] eller [Basic].

  Minne

  Du kan også gjøre denne innstillingen fra [Function Settings].

 4. Velg dokumentretningen, og trykk deretter på [OK].

  Minne

  Hvis du trykker på [Cancel], kommer du tilbake til forrige skjermbilde uten at endringene lagres.

 5. Trykk på (START)-knappen.