Endre skanneformatet (Scan Size)

Du kan velge formatet for dokumentet som skal skannes.

 1. Trykk på [Copy] eller på [COPY]-knappen.

 2. Legg et dokument i dokumentmateren eller på glassplaten.

 3. Trykk [Scan Size (Skannestørrelse)] i [Basic (Grunnleggende)]-fanen.

  Minne

  Du kan også gjøre denne innstillingen fra [Function Settings].

 4. Velg et format.

  Minne

  • Både ADF og dokumentglasset registrerer automatisk følgende dokumentstørrelser.

  Basis

  Registrerbare størrelser

  AB

  A3, A4 Landscape, A4 Portrait, A5 Landscape, A5 Portrait, A6 Portrait, B4, B5 Landscape, B5 Portrait, Folio

  Letter

  Tabloid, Letter Landscape, Letter Portrait, Legal14, Executive Portrait, Statement Portrait

  * Hvis Legal14 oppdages i Brev-serien, settes verdien mellom Legal13, Legal13.5, og Legal14 som er spesifisert i [Device Settings (Enhetsinnst)] > [Admin Setup (Administrator oppsett)] > [Scanner Setup (Skanneroppsett)] > [Default Settings (Standardinnstillingene)] > [Auto detect Scan Size (Autodeteksjon skannstørrelse)] > [Legal Size (Legal størrelsen)] til Skannestørrelse.

  • Hvis maskinen ikke kan oppdage dokumentstørrelsen med skannestørrelsen satt til [Auto (Auto)], vil skjermen for valg av skannestørrelse dukke opp når startknappen trykkes.

 5. Trykk på (START)-knappen.