Administrere enhetens brukshistorikk

Denne enheten har en funksjon for å lagre brukshistorikk (historikk for sending/mottak av fax, sending av e-post, osv.) og for å vise den på kontrollpanelet og en nettside eller skrive den ut som en rapport.

Du kan endre innstillingene for hvorvidt brukshistorikken skal samles inn og for hvorvidt en rapport skal vises eller skrives ut.

Innstillingen kan endres fra enhetens nettside.

Notat

For å endre enhetens innstillinger fra en nettleser må du logge inn med passord for administrator.

 1. Start en nettleser.

 2. Skriv "http: // (IP-adressen til denne enheten)" i adressefeltet og trykk deretter på <Enter>-tasten.

  Dette er et eksempel hvor enhetens IP-adresse er "192.168.0.2".

 3. Klikk på [Administrator Login (Administrator innlogging)]-knappen.

 4. Skriv inn "admin" i [User Name (Brukernavn)] og administratorpassord i [Password (Passord)], og klikk deretter på [OK (OK)].

  Minne

  Administratorpassord er samme passord som ble brukt på kontrollpanelet.

 5. Hvis du ikke behøver å endre enhetsinformasjonen, klikk på [Skip (Hopp over)] for å fortsette.

  Notat

  For å ikke vise fra neste pålogging, merk av boksen [Do not show this page again (Ikke vis denne siden igjen)] og klikk deretter [OK (OK)] eller [SKIP (HOPP OVER)].

 6. Følgende skjerm vises.

 7. Klikk på [Administrator Setup (Admin oppsett)], [Management (Administrasjon)] og [Store Logs (Lagre logger)].

 8. Konfigurer innstillingene for [Store Logs (Lagre logger)] og [Display Logs (Vis logger)].

  Når innstillingene er endret, klikk på [Send (Send)] nederst på siden. Enheten vil starte på nytt og endringen vil bli tatt i bruk.

  Lagre logger

  For å lagre brukshistorikk (logger) på denne enheten, velg [Enable (Aktiver)]. For å ikke lagre, velg [Disable (Deaktiver)].

  Hvis du endrer fra [Enable (Aktiver)] til [Disable (Deaktiver)], vil brukshistorikken (loggene) som allerede er lagret på enheten bli slettet.

  Deretter vil ikke menyen “Vis logger” på nettsiden bli vist.

  Når du bruker sPSV vil informasjon relatert til jobblogg ikke bli vist.

  Vis logger

  Du kan velge å vise [Enable (Aktiver)] / eller ikke vise [Disable (Deaktiver)] hver brukshistorikk (logg) for denne enheten.

  Når [Store Logs (Lagre logger)] er satt til [Disable (Deaktiver)] vil ikke menyene til [Display Logs (Vis logger)] bli vist.

  Jobbliste

  Når deaktivert;

  Panel: De nedenstående knappene på kontrollpanelet er nedtonet og funksjonene er deaktivert.

  [Device setting (Enhetsinnst.)] - [Reports (Rapporter)] - [System (System)] - [Scan to log (Skann for å loggføre)]-knapp

  Nettside: Informasjon relatert til jobblogg er skjult.

  Faks, ringe opp på nytt

  Når deaktivert er de nedenstående knappene på kontrollpanelet nedtonet og funksjonen er deaktivert.

  [Fax / Internet Fax (Fax/Internettfax)] - [Fax (Faks)] - [Redial (Ring opp på nytt)]-knapp

  E-post Tx-historikk

  Når deaktivert er de nedenstående knappene på kontrollpanelet nedtonet og funksjonen er deaktivert.

  [Scan (Skann)] - [Scan To E-mail (Skann til e-post)] - [Tx History (Tx-historikk)]-knapp

  Internettfaks Tx-historikk

  Når deaktivert er følgende knapper på berøringspanelet nedtonet og funksjonen er deaktivert.

  [Fax / Internet Fax (Fax/Internettfax)] - [Internet Fax (Internettfaks)] - [Tx History (Tx-historikk)]-knapp

  Faksserver Tx-historikk

  <Når man bruker faksserver-funksjonen i stedet for faks>

  Når deaktivert er følgende knapper på berøringspanelet nedtonet og funksjonen er deaktivert.

  [Fax / Internet Fax (Fax/Internettfax)] - [Fax (Faks)] - [Tx History (Tx-historikk)]-knapp

  Faks/Internettfaks TxRx-journal

  Når deaktivert er knappen [Tx/Rx Journal (Tx/Rx-journal)] i [Fax / Internet Fax (Fax/Internettfax)] på berøringspanelet nedtonet og funksjonen er deaktivert.

  E-post/Internettfaks journalrapport

  Når deaktivert er følgende knapper på berøringspanelet nedtonet og funksjonen er deaktivert.

  [Device Settings (Enhetsinnst.)] - [Reports (Rapporter)] - [Email / Internet Fax (E-post/Internettfaks)] - [Journal Report (Journalrapport)]-knapp

  Faks TxRx-logg

  Når deaktivert er følgende knapper på berøringspanelet nedtonet og funksjonen er deaktivert.

  [Device Settings (Enhetsinnst.)] - [Reports (Rapporter)] - [Fax (Faks)] - [Fax Tx Log (Faks Tx-logg)]-knapp, [Fax Rx Log (Faks Rx-logg)]-knapp, [Fax Tx/Rx Log (Faks Tx/Rx-logg)]-knapp og [Daily Tx/Rx Log (Daglig Tx/Rx-logg rapport)]-knapp.