Flytting/Transportering av denne maskinen

Dette kapittelet beskriver hvordan du flytter eller transporterer maskinen.