Forholdsregler ved utføring av operasjoner

Hvis Kontoadministrering er aktivert og det er ingen gjenstående poeng stopper utskriften og jobben blir automatisk slettet etter at en viss tid (fabrikkens standardinnstilling er 40 sekunder).

Dersom jobbene ikke blir utført henvend deg til administratoren for å sjekke saldoen i [Summary Account Settings (Oversikt av Kontoinnstillinger)]. Tidsperioden fra da mangel på poeng blir oppdaget til når maskinen sletter jobben kan innstilles på nettsiden til maskinen.

Hvis utskriften stopper grunnet mangel av poeng må du avbryte den gjeldende jobben eller legge till poeng og fullføre utskrift for å utføre de neste utskriftsjobber.

Minne

Ta kontakt med administratoren hvis du ønsker å sjekke saldoen selv.