Utskriving når Kontoadministrering er aktivert

For kopiering, utskrift fra USB-minne, sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, ID sikker utskrift følger du fremgangsmåten nedenfor.

  1. Logge inn på maskinen.

  2. Hvis flere kontoer er tilgjengelig, velg en konto som skal brukes.

    Minne

    For å bytte konto, logg ut fra den nåværende kontoen, og logg deg så inn på den andre.

  3. Utfør den nødvendige operasjonen.

    Ved utskrift fra en datamaskin, se i "Utskrift fra en datamaskin".