Innstille et antall poeng til hver konto

Innstille et antall poeng til hver konto

 1. Åpne nettsiden til maskinen.

 2. Logg inn som administrator.

 3. Klikk på [Account Management (Kontoadministrering)].

 4. Klikk [Summary Account Settings (Oversikt Kontoinnstillinger)].

 5. Klikk [Individual Account Settings (Individuelle Kontoinnstillinger)].

 6. Klikk på en bruker som du tildeler poeng til.

 7. Angi tildelt beløp, balanse, og innstill opersjoner som utføres ved utilstrekkelig balanse. Poeng blir fratrukket for hver utskriftsjobb.

  Minne

  For balansen kan du ikke legge inn et nummer større enn for det tildelte beløpet.

 8. Klikk på [Submit (Send)].