Opprette delt konto

Opprett en delt konto som kan brukes av våre brukere.

 1. Åpne nettsiden til maskinen.

 2. Logg inn som administrator.

 3. Klikk på [Account Management (Kontoadministrering)].

 4. Klikk [Summary Account Settings (Oversikt Kontoinnstillinger)].

 5. Klikk [Creating/setting/deleting shared account (Opprette/innstille/slette delt konto)].

 6. Klikk [+].

 7. Angi [Shared Account Name (Navn på delt konto)], [Assigned Amount (Tildelt Beløp)] og [Balance (Balanse)], og deretter innstill [Operation When Balance is Insufficient (Operasjoner ved utilstrekkelig balanse)].

 8. Innstill en rolle som kan bruke den delte kontoen.

  For rollen se i "Forberedelse (for administrator)".

 9. Klikk på [Submit (Send)].