Aktivering av Kontoadministrering

 1. Åpne nettsiden til maskinen.

  Åpne nettsiden til denne maskinen.

 2. Logg inn som administrator.

  Logg inn som administrator.

 3. Klikk på [Account Management (Kontoadministrering)].

 4. Klikk på [Basic Settings (Grunninnstillinger)].

 5. Aktiver tilgangskontroll i [STEP1.Set access limits (TRINN1. Innstille tilgangsbegrensninger)], og klikk deretter på [Submit (Sende)].

  Notat

  Når tilgangskontrollen er aktivert vises påloggingsskjermen på berøringspanelet .

 6. Aktiver [Quota Management (Kvoteadministrering)] i [STEP2. Quota Management Settings (Trinn 2. Kvoteadministreringinnstillinger)], og klikk deretter på [Submit (Sende)].

  Minne

  Kvoteadministrering betyr administrering av mengden av antall brukere.

 7. Still inn hvert element ved å følge instruksjonene på skjermen, og klikk deretter på [Submit (Sende)].

  • Begrensede formatinnstillinger: Sett en funksjon når det er utilstrekkelig med punkter.

  • Tid for vising av "Utilstrekkelig Balanse" Feil: Når du ikke har nok poeng til å utføre jobben vises feil-skjermen på operatørpanelet. Innstill tid for vising av feil-skjermen.

  • Type punktberegning: Angir typen beregning som brukes for utskrift. [Simple (Enkel)] innstilling er tilgjengelig på Internettsiden til maskinen og [Standard (Standard)], innstilling er ikke tilgjengelig på Internettsiden.

  • Innstillinger for beregning av tonersparing: Angi om tonersparing skal tas med i beregningen ved punktberegning.

  • Operasjoner ved utilstrekkelig balanse: Innstill om å avbryte eller fortsette å skrive ut når det gjenstår 0 poeng.