Mitään ei tulostu.

Syy

Ratkaisu

Lisätietoja

Tulostin syöttää kerralla monta paperiarkkia.

Ilmaa paperinippu hyvin ja lataa se uudelleen.

Paperin lisääminen

Koneessa saatta ilmetä virhetoiminto.

Tarkistaaksesi kykeneekö laite tulostamaan yksin, tulosta valikkokartta.

Jos valikkokarttaa ei voida tulostaa oikein, ota yhteys myyntiliikkeeseesi.

Testitulostaminen tulostimelta