Kastehelmiä ilmenee tulostetulla paperilla

Syy

Ratkaisu

Viite

Paperi on kosteaa.

Käytä oikeanlaisissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa säilytettyä paperia.

Paperin lisääminen

Tuettu paperi

Laite tulostaa silloin, kun lämpötila- ja kosteusolosuhteet ovat hyvät.

Käytä laitetta oikeanlaisissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa.

Sijoitusympäristön tarkistaminen

Paperin reuna on kostea.

Paina vierityspainiketta valitaksesi [Menus (Valikot)] > [Print Adjust (Tulostuksen säätö)] > [Moisture Control (Kosteuden hallinta)] ja muuta asetusta.

-