Sijoitusympäristön tarkistaminen

 • Sijoitusympäristö

  Asenna kone seuraavaan ympäristöön.

  Huonelämpötila: 10-32 ℃

  Ympäröivä kosteus: 20-80 % RH (suhteellinen ilmankosteus)

  Suurin märkälämpötila: 25 ℃

Huomautus

 • Toimi varovaisesti kondensaation ehkäisemiseksi. Se voi vahingoittaa laitetta.

 • Jos laite asennetaan sijaintipaikkaan, jossa ympäröivä kosteus on 30 % tai vähemmän, käytä ilmankosteuttajaa tai antistaattista mattoa.

 • Asennusympäristöstä riippuen, käytön melu saattaa olla korkeampi. Jos melu häiritsee sinua, ehdotamme että asennat koneen etäälle sinusta tai toiseen huoneeseen.

 • Älä asenna laitetta sijaintipaikkaan, joka on altistunut korkeille lämpötiloille tai avotulen läheisyydessä.
 • Älä asenna laitetta paikkaan, jossa tapahtuu kemiallisia reaktioita (esim. laboratorio).
 • Älä asenna laitetta lähelle alkoholia, ohentimia tai muita syttyviä liuottimia.
 • Älä asenna laitetta sijaintipaikkaan pienten lasten lähelle.
 • Älä asenna tätä laitetta epävakaaseen paikkaan (epävakaalle jalustalle tai kaltevaan paikkaan).
 • Älä asenna laitetta paikkaan, jossa on runsaasti kosteutta tai pölyä tai paikkaan, jossa kone altistuu suoralle auringon valolle.
 • Älä asenna laitetta ympäristöön, jossa se altistuu syövyttäville kaasuille tai suolaiselle ilmalle NOx, SOx.
 • Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se altistuu voimakkaalle tärinälle.
 • Älä asenna laitetta paikkaan, jossa sen tuuletusaukko on tukittuna.
 • Älä asenna konetta suoraan paksulle huovalle tai matolle.
 • Älä asenna konetta suljettuun huoneeseen tai muihin huoneisiin, joissa on heikko ilmankierto ja tuuletus.
 • Jos käytät tätä konetta pienessä huoneessa jatkuvasti pidemmän aikaa, muista tuulettaa huone.
 • Asenna kone kauas voimakkaita magneettikenttiä tai melua lähettävistä lähteistä.
 • Asenna kone etäälle näytöistä ja televisiosta.
 • Koneen liikutteluun tarvitaan kaksi henkilöä, jotka seisovat koneen edessä ja takana vastaavasti, kannatellen koneen pohjalla olevista kahvoista ja siirtäen sitä.
 • Sijoituspaikka

  Sijoita laite tasaiselle pinnalle, joka on tarpeeksi leveä niin, että laitteen jalat mahtuvat sen päälle.

  Huolehdi, että koneen ympärillä on riittävästi tilaa kuten on esitetty alla olevissa kuvissa.

  • Ylänäkymä

  • Sivunäkymä