De fuser vervangen

Wanneer de melding "Fuser-Eenheid Bijna Op" op het scherm verschijnt, zorg voor een vervangende fuser-eenheid. U kunt nog ongeveer 2,500 pagina's afdrukken totdat het volgende bericht verschijnt.

Wanneer het bericht "Fuser vervangen" verschijnt, vervangt u de fuser.

De verwachte levensduur van de fuser is ​maximaal 100.000 A4-pagina's met enkelzijdig afdrukken.

Opmerking

 • Het werkelijke aantal pagina's dat u kunt afdrukken met de fuser, hangt af van hoe u deze gebruikt.

 • Hoewel u door de uitvoerlade te openen en sluiten de levensduur van de fuser wat kunt verlengen, moet u deze snel vervangen wanneer "Fuser vervangen" wordt weergegeven. Zo voorkomt u storingen.

 • Als u de fuser vervangt, gebruik deze tot het einde van zijn bruikbare levensduur. Als u de fuser verwijdert en een andere installeert en in gebruik neemt voordat de bruikbare levensduur van de oude is verstreken, zal de levensduur van de nieuwe niet juist worden weergegeven.

 • Wanneer de optie [Device Setting (Apparaatinstelling.)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Manage Unit (Beheer)] > [System Setup (Systeemsetup)] > [Near Life Status (Einde levensduur-status)] is ingesteld op [Disable (Uitschakelen)], wordt de melding [Fuser Unit Near Life (Fusereenheid nadert levensduur)] niet weergegeven.

 • Stel de afbeeldingsdrum niet bloot aan direct zonlicht of zeer heldere binnenverlichting (ongeveer meer dan 1.500 lux). Zelfs bij normale binnenverlichting mag u deze niet langer dan 5 minuten blootstellen.

Memo

U kunt de instelling wijzigen voor weergave van het bericht "Fuser Unit Near Life". Instellen vanaf [Device Setting (Instelling Apparaat)] > [Admin Setup (Beheerder)] > [User Install (Gebruikersinstelling)] > [Fuser Near Life Timing (Fuser Einde Levensduur)]. Beschikbare waarden zijn van 500 tot 5.000 (toenemend in stappen van 500).

 1. Leg de nieuwe fuser klaar.

 2. Houd de hendel (A) vast om de scanner-eenheid te openen.

 3. Steek uw vinger in de uitsparing (B) aan de rechterzijde van het apparaat en trek aan de hendel van de voorklep (1) om de voorklep (2) naar voren toe te openen.

 4. Druk op de knop ( C ) en open de Uitvoerlade (3).

  U kunt zich branden.

  Omdat de fuser heet wordt, voert u de procedure voorzichtig uit. Wanneer u deze omhoogtilt, moet u deze vastpakken bij de handgreep. Probeer deze niet vast te houden terwijl deze heet is. Wacht totdat deze is afgekoeld en voer daarna de procedure uit.

 5. Trek de linkervergrendelingshendel (4) van de fuser naar voren toe om deze te ontgrendelen.

 6. Pak de fixeereenheid vast bij de handgreep (5) en til deze uit de machine.

 7. Houd de hendel vast en plaats de nieuwe fuser-eenheid in het apparaat.

 8. Duw de linkervergrendelingshendel (4) van de fuser naar achteren toe om deze te vergrendelen.

 9. Sluit de Uitvoerlade door stevig op beide zijden van de Uitvoerlade (3) te drukken.

 10. Sluit de voorklep (2).

  Opmerking

  De voorklep kan niet worden gesloten als de uitvoerlade niet goed gesloten is.

 11. Houd de hendel vast (A) om de scanner-eenheid te sluiten.

 12. Gelieve de fuser te recycleren.

  Memo

  Als u een fuser moet weggooien, doet u deze in een kunststofzak of een soortgelijke verpakking en gooit u deze weg in overeenstemming met de regelgeving of richtlijnen van uw woonplaats.