De band vervangen

Wanneer de melding "Transportband-eenheid Bijna Op" op het scherm verschijnt, zorg voor een vervangende transportband-eenheid. U kunt nog ongeveer 2,000 pagina's afdrukken totdat het volgende bericht verschijnt.

Wanneer het bericht "Band vervangen" verschijnt, vervangt u de band.

De verwachte levensduur van de band is ​ongeveer 80.000 A4-pagina's, enkelzijdig afgedrukt (drie pagina's per taak).

Opmerking

 • Het werkelijke aantal pagina's dat u kunt afdrukken met de band, hangt af van hoe u deze gebruikt.

 • Hoewel u door de uitvoerlade te openen en sluiten de levensduur van de band wat kunt verlengen, moet u deze snel vervangen wanneer "Band vervangen" wordt weergegeven. Zo voorkomt u storingen.

 • Als u de band unit vervangt, gebruik deze tot het einde van zijn bruikbare levensduur. Als u de band unit verwijdert en een andere installeert en in gebruik neemt voordat de bruikbare levensduur van de oude is verstreken, zal de levensduur van de nieuwe niet juist worden weergegeven.

 • Wanneer de optie [Device Setting (Apparaatinstelling.)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Manage Unit (Beheer)] > [System Setup (Systeemsetup)] > [Near Life Status (Einde levensduur-status)] is ingesteld op [Disable (Uitschakelen)], wordt de melding [Belt Unit Near Life (Bandeenheid nadert levensduur)] niet weergegeven.

 • De afbeeldingsdrum (de groene buis) is zeer gevoelig. Behandel deze voorzichtig.

 • Stel de afbeeldingsdrum niet bloot aan direct zonlicht of zeer heldere binnenverlichting (ongeveer meer dan 1.500 lux). Zelfs bij normale binnenverlichting mag u deze niet langer dan 5 minuten blootstellen.

Memo

U kunt de instelling wijzigen voor weergave van het bericht "Belt Unit Near Life". Instellen vanaf [Device Setting (Instelling Apparaat)] > [Admin Setup (Beheerder)] > [User Install (Gebruikersinstelling)] > [Belt Near Life Timing (Band EInde Levensduur)]. Beschikbare waarden zijn van 500 tot 5.000 (toenemend in stappen van 500).

 1. Leg een vervangende band klaar.

 2. Houd de hendel (A) vast om de scanner-eenheid te openen.

 3. Steek uw vinger in de uitsparing (B) aan de rechterzijde van het apparaat en trek aan de hendel van de voorklep (1) om de voorklep (2) naar voren toe te openen.

 4. Druk op de knop ( C ) en open de Uitvoerlade (3).

  Brandwonden kunnen het gevolg zijn.

  De fuser is zeer heet. Raak dit gedeelte van de printer niet aan.

 5. Neem alle vier de afbeeldingsdrums uit de machine en plaats deze op een vlakke ondergrond.

 6. Bedek de verwijderde afbeeldingsdrums met papier, zodat de afbeeldingsdrums niet worden blootgesteld aan licht.

 7. Draai de blauwe vergrendelingen (4) aan beide zijden van de band in de richting van de pijl om deze te ontgrendelen.

 8. Verwijder de transportband-eenheid door de blauwe hendel vast te houden.

 9. Houd de hendel van een nieuwe transportband-eenheid met een hand vast en ondersteun het onderste deel met de andere hand. Breng de transportband-eenheid in het apparaat.

 10. Draai de blauwe vergrendelingen (4) aan beide zijden van de band in de richting van de pijl.

 11. Plaats alle vier de afbeeldingsdrums terug in de machine.

 12. Sluit de Uitvoerlade door stevig op beide zijden van de Uitvoerlade (3) te drukken.

 13. Sluit de voorklep (2).

  Opmerking

  De voorklep kan niet worden gesloten als de uitvoerlade niet goed gesloten is.

 14. Houd de hendel vast (A) om de scanner-eenheid te sluiten.

 15. Gelieve de band te recycleren.

  Memo

  Als u een band moet weggooien, doet u deze in een kunststofzak of een soortgelijke verpakking en gooit u deze weg in overeenstemming met de regelgeving of richtlijnen van uw woonplaats.