Een PC Fax verzenden

U kunt een fax verzenden vanaf een computer via gebruik van de fax driver. U kunt een fax verzenden naar een bestemming via deze machine direct vanaf een computer zonder een document te printen.

Installeer van tevoren de fax driver.

Een stuurprogramma en software op een computer installeren

Opmerking

 • Zet de machine niet uit wanneer een fax wordt verzonden vanaf een computer naar de machine.

 • Deze functie is alleen beschikbaar voor Windows OS.

Memo

Dit deel gebruikt Notepad als een voorbeeld.

 1. Open een bestand.

 2. Kies [Print] vanaf het [File]-menu.

 3. Selecteer [OKI MC873(FAX)] in [Printer selecteren] en klik vervolgens op [Afdrukken].

 4. Specificeer een bestemming.

  Zie het volgende voor meer details:

  Een Bestemming Opgeven (Rechtstreekse Toegang)

  Een Bestemming (Telefoonboek) opgeven

 5. Klik op [OK].

Memo

Specificeer een bestemming in stap 4 in "Een PC Fax verzenden".

 1. Voer een bestemming naam in bij [Name] op het [Specifying numbers] label in [Recipients].

 2. Voer het fax nummer van de bestemming in bij [FAX number].

 3. Voer commentaar in bij [Comments] wanneer nodig.

 4. Klik op [Add<-].

 5. Herhaal stap 1 en 4 om alle bestemmingen in te voeren.

 6. Klik op [OK].

Memo

Specificeer een bestemming in stap 4 in "Een PC Fax verzenden".

 1. Kies het [Phone book] label in [Recipients].

 2. Kies een bestemming, en klik dan op [Add].

 3. Herhaal stappen 1 en 2 om alle bestemmingen in te voeren.

 4. Klik op [OK].