Een internetfax ontvangen

Een ontvangen internetfax wordt automatisch afgedrukt.

Om Internet Faxen te ontvangen, moet u de e-mail ontvangst instellingen van te voren instellen.

Voordat u Scan Naar E-mail Gebruikt

Wanneer u een Internet Fax wilt doorsturen, kunt u de automatische aflevering functie gebruiken.

Gegevens van een ontvangen document naar een e-mailbestemming of gedeelde mapp doorsturen (Automatische aflevering)

Memo

U kunt de uitvoerbestemmingen van de afdrukken van afbeeldingen in bijlagen van [E-mail/I-Fax] van [Output Tray] veranderen.

Instellingen Uitvoerlade