Lege pagina's overslaan bij het kopiëren (Lege pagina's overslaan)

Als er lege pagina's in het gescande document zitten, kunt u die bij het kopiëren overslaan.

Opmerking

 • Lege pagina's worden in de volgende gevallen mogelijk niet goed gedetecteerd.

  • Documenten met halftonen

  • Documenten met een zeer klein bedrukt gebied (bijv. lege pagina's met paginanummers)

 • Wanneer N-in-1 wordt toegepast, worden pagina's naar boven geschoven als er lege pagina's weggelaten worden.

 • Als u tweezijdige kopieën maakt van tweezijdige documenten met lege pagina's, dan komen de twee zijdes van kopieën en originelen mogelijk niet overeen.

Memo

U kunt de criteria voor het bepalen van blanco pagina's vanuit de [Device Settings (Apparaatinstellingen)] > [Admin Setup (Beheerdersinstellingen)] > [Scanner Setup (Scaninstellingen)] > [Scanner Adjust (Scanner Aanpassen)] > [White Page Skip Level (Witte Pagina Overslaan Niveau)].

Scannerinstellingen

 1. Druk op [Kopiëren] of de knop (KOPIËREN).

 2. Plaats een document in de ADF of op de glasplaat.

 3. Druk op [Lege pagina's overslaan] op het tabblad [Geavanceerd].

 4. Overslaan lege pagina's selecteren.

  [Lege pagina's overslaan] staat [AAN].

 5. Druk op de (START)-knop.