Instellen Marges (Marge)

De margefunctie stelt u in staat om marges in te stellen. Deze functie is nuttig wanneer u wilt nieten of gaten wilt maken in kopieën. U kunt instellen de bovenkant, onderkant, rechter en linker marges via het specificeren van de [Top] en [Left] waardes.

Voor staand printen

 • Specificeren van de linker marge is geschikt voor lange hoek binden printen.

 • Specificeren van de bovenste marge is geschikt voor korte hoek binden printen.

Voor liggend printen

 • Specificeren van de linker marge is geschikt voor korte hoek binden printen.

 • Specificeren van de bovenste marge is geschikt voor lange hoek binden printen.

Opmerking

 • Een deel van het document zal waarschijnlijk niet worden gekopieerd.

 • De opgegeven margewaarden blijven van toepassing zelfs nadat u het zoompercentage heeft gewijzigd.

 • Om een document in uw verkozen oriëntatie te kopiëren, specificeer de oriëntatie in [Direction] vooraf.

  De documentrichting instellen 8Richting)

Memo

 • Wanneer alle waardes zijn ingesteld naar [0], wordt [Margin] uitgeschakeld.

 • U kunt [Margin] als standaard instellen zodat u geen marges hoeft in te stellen iedere keer dat u kopieën maakt.

 • De waarde van de marge kan worden gewijzigd vanaf [Device Settings] > [Admin Setup] > [Copy Setup] > [Default Settings] > [Margin].

Stel marges in naar een simplex document voor het kopiëren.

[Direction (Richting)] correct instellen.

De documentrichting instellen 8Richting)

 1. Druk op [Copy] of de [COPY] knop

 2. Stel een document in bij de ADF of op de document glasplaat.

 3. Druk op [Margin] op het [Advanced] label.

 4. Om de linker- of rechtermarge in te stellen, geeft u een marge in [Left (Links)] of [Front (Voorzijde)] op met behulp van het numerieke toetsenblok of door te drukken op , , en [+/- (+/-)].

  • Specificeer een positieve waarde om een marge aan de linkerzijde van de uitvoer te creëren.

  • Specificeer een negatieve waarde om een marge aan de rechterzijde te creëren.

 5. Om de boven- of ondermarge in te stellen, geeft u een marge in [Top (Boven)] of [Front (Voorzijde)] op met behulp van het numerieke toetsenblok of door te drukken op , , en [+/- (+/-)], en druk vervolgens op [OK (OK)].

  • Specificeer een positieve waarde om een marge bovenaan de uitvoer te creëren.

  • Specificeer een negatieve waarde om een marge onderaan de uitvoer te creëren.

  Memo

  • U hoeft niet de [Back] marge in te stellen wanneer u kopieert op een enkele zijde.

  • Wanneer u drukt op [Cancel], gaat het scherm terug naar het vorige scherm zonder de wijzigingen op te slaan.

 6. Druk op de (START) knop.

Wanneer u dubbelzijdige kopieën maakt met [Margin] ingeschakeld, moet u de marge [Back] specificeren.

[Direction (Richting)] correct instellen.

De documentrichting instellen 8Richting)

 1. Druk op [Copy] of de [COPY] knop

 2. Stel een document in bij de ADF of op de document glasplaat.

 3. Druk op [Duplex Copy] op het [Copy] of [Basic] label.

 4. Druk op [Margin] op het [Advanced] label.

 5. Stel ieder marge in van [Front] en [Back].

  • Voor portret documenten met binding op de lange hoek

  1. Voer waardes in bij [Left].

  Voer een positieve waarde in bij [Front].

  Voer een negatieve waarde in bij [Back].

  • Voor portret documenten met binding op de korte hoek

  1. Voer waardes in bij [Top].

  Voer een positieve waarde in bij [Front].

  Voer een negatieve waarde in bij [Back].

  • Voor portret documenten met binding op de lange hoek

  1. Voer waardes in bij [Top].

  Voer een positieve waarde in bij [Front].

  Voer een negatieve waarde in bij [Back].

  • Voor landschap documenten met binding op de korte hoek

  1. Voer waardes in bij [Left].

  Voer een positieve waarde in bij [Front].

  Voer een negatieve waarde in bij [Back].

 6. Druk op de (START) knop.

Memo

 • De margeposities komen overeen met [Direction].

 • Wanneer u de document glasplaat gebruikt, wordt Continu Scannen automatisch ingeschakeld. Volg de instructies op het scherm.