Sprawdzanie akcesoriów

Należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie pokazane poniżej elementy.

Mogą wystąpić obrażenia.

Ze względu na ciężar około 31 kg, urządzenie musi być podnoszone przez 2 osoby.

Uwaga

Najpierw użyj dostarczonych materiałów eksploatacyjnych. Jeżeli najpierw zostaną użyte inne, czas trwałości nie będzie ukazywany poprawnie lub dostarczone materiały eksploatacyjne mogą nie zostać zastosowane.

 • Korpus główny

 • Cztery bębny (czarny, cyan, magenta i żółty)

 • Cztery startowe pojemniki z tonerem (czarny, cyan, magenta i żółty)

  Dla modeli MC, startowe pojemniki z tonerem są zainstalowane w bębnach, które są montowane w drukarce przed wysyłką.

Uwaga

Startowy pojemnik z tonerem nie został zamontowany w modelu ES. Zamontuj pojemnik z tonerem dołączony do urządzenia. Zapoznaj się z działem „Wymiana bębna.”.

 • Dysk DVD-ROM z oprogramowaniem

 • Kabel zasilający

 • Przewód telefoniczny

 • Dźwignia koperty

  Dźwignia koperty jest przyłączona do podajnika uniwersalnego. Użyj dźwigni koperty, jeśli koperty marszczą się po wydruku.

  Aby uzyskać więcej instrukcji, patrz „Drukowanie na kopertach”.

Notatki

 • Kable LAN lub kable USB nie są zawarte w zestawie. Oddzielnie przygotuj kabel, który pasuje do środowiska sieciowego.

 • Opakowanie i materiał amortyzacyjny są używane do transportu urządzenia. Nie utylizuj opakowania, gdyż może przydać się w przyszłości.