Wymagania instalacji

Zainstaluj urządzenie w następującym środowisku.

Temperatura otoczenia: od 10℃ do 32℃

Wilgotność otoczenia: od 20% do 80% RH (wilgotność względna)

Maksymalna temperatura termometru wilgotnego: 25℃

Uwaga

 • Zachowaj ostrożność, aby zapobiec skraplaniu. Może ono prowadzić do awarii urządzenia.

 • Jeśli instalujesz urządzenie w miejscu, gdzie wilgotność otoczenia wynosi 30% RH lub poniżej, to używaj nawilżacza lub maty antystatycznej.

 • W zależności od środowiska instalacji, hałas może być większy. Jeżeli jednak hałas Ci przeszkadza, zainstaluj urządzenie w oddalonym miejscu lub w innym pomieszczeniu.

 • Nie montuj urządzenia w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur lub płomieni.
 • Nie montuj urządzenia w miejscach występowania reakcji chemicznych, (takich jak laboratoria).
 • Nie montuj urządzenia w pobliżu alkoholu, rozcieńczalników ani innych łatwopalnych rozpuszczalników.
 • Nie montuj urządzenia w miejscach łatwo dostępnych dla małych dzieci.
 • Nie montuj urządzenia w niestabilnych miejscach, (na chybotliwym stojaku, lub nierównych powierzchniach).
 • Nie montuj urządzenia w miejscach o wysokim poziomie wilgotności lub zapylenia, ani też w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 • Nie montuj urządzenia w środowisku narażonym na kontakt z zasolonym powietrzem lub gazem korozyjnym.
 • Nie montuj urządzenia w środowisku narażonym na działanie dużych drgań.
 • Nie montuj urządzenia w miejscach, w których zablokowany jest jej otwór wentylacyjny.
 • Nie instaluj urządzenia bezpośrednio na grubym chodniku lub dywanie.
 • Nie instaluj urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach lub innych miejscach o słabej wentylacji.
 • Jeśli używasz urządzenia przez długi czas w małym pomieszczeniu, zapewnij właściwą wentylację pomieszczenia.
 • Instaluj urządzenie z daleka od źródeł silnego pola magnetycznego lub hałasu.
 • Instaluj urządzenie z dala od monitorów i telewizorów.
 • Przenoś urządzenie trzymając je z obu stron i lekko przechylając tylną część do dołu.

Urządzenie należy zamontować na płaskiej powierzchni o szerokości wystarczająco dużej, aby bezpiecznie zmieścić nóżki urządzenia.

Wokół drukarki zostaw odpowiednio dużo wolnego miejsca, tak jak to pokazano na poniższych rysunkach.

 • Widok z góry

 • Widok z boku

 • Widok z boku (jeśli dodatkowy podajnik jest zainstalowany)