Rozpakowywanie i Instalacja Maszyny

Ten rozdział opisuje jak rozpakować i zainstalować urządzenie.

Mogą wystąpić obrażenia.

Ze względu na ciężar około 31 kg, urządzenie musi być podnoszone przez 2 osoby.

Uwaga

 • Zachowaj szczególną ostrożność przy obchodzeniu się z bębnem (zielony cylinder), ponieważ jest nietrwały.

 • Bębna nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego lub silnego światła (około 1 500 luksów i więcej). Nawet w oświetleniu pokojowym nie wystawiaj bębna na 5 minut lub więcej.

 • Opakowanie i materiał amortyzacyjny są potrzebne do transportu drukarki. Nie wyrzucaj go i zachowaj do wykorzystania w przyszłości.

 1. Wyjmij urządzenie z pudełka, a następnie zdejmij z urządzenia akcesoria, materiał amortyzujący oraz plastikową torbę.

 2. Podnieś urządzenie i umieść w miejscu, w którym ma zostać zamontowane.

  Uwaga

  Nie otwieraj skanera, aż do kroku 4.

 3. Usuń materiały amortyzujące, taśmy ochronne, folię ochronną oraz osuszacze.

 4. Przytrzymaj uchwyt (B), aby otworzyć jednostkę skanera.

 5. Naciśnij przycisk (A) i otwórz tacę wyjściową (a), aż całkowicie się zatrzyma.

 6. Chwyć końcówkę niebieskiej dźwigni pojemnika tonera i obróć ją w przód, do momentu wyrównania z bolcem pojemnika.

  Przestaw dźwignie wszystkich 4 pojemników z tonerem.

  Uwaga

  Jeśli zamkniesz podajnik wyjściowy zanim obrócisz niebieską dźwignię, może dojść do awarii. Pamiętaj o przesunięciu niebieskiej dźwigni, do momentu gdy jej górna część zrówna się z bolcem z tyłu pojemnika z tonerem.

 7. Pociągnij dźwignie blokujące zespołu utrwalającego w swoim kierunku, by go odblokować.

 8. Chwyć zespół utrwalający za uchwyt i wyjmij go z urządzenia.

  Uwaga

  Podczas wyjmowania zespołu utrwalającego, uważaj by nie uderzyć nim w głowicę LED.

 9. Przyciśnij niebieską dźwignię zespołu utrwalającego, wyjmij pomarańczowy stoper ochronny i folię.

 10. Przytrzymaj dźwignię zespołu utrwalającego i wyrównując go z rowkami za pojemnikami z tonerem, umieść zespół utrwalający w maszynie.

  Uwaga

  Podczas ustawiania zespołu utrwalającego, uważaj by nie uderzyć nim w głowicę LED.

 11. Naciśnij dźwignie na zespole utrwalającym w celu zablokowania.

 12. Zamknij powoli tacę wyjściową (a) i wciśnij środkową część tacy wyjściowej, w celu upewnienia się.

  Uwaga

  Jeśli komunikat o błędzie informujący o tym, że taca wyjściowa jest otwarta, nie zostanie wyświetlony, upewnij się, że taca wyjściowa została zamknięta prawidłowo.

 13. Przytrzymaj uchwyt (B), aby zamknąć jednostkę skanera.