Oszczędzanie tonera

Drukowanie jest możliwe przy użyciu mniejszej ilości tonera.

Ilość tonera można zapisać na trzech poziomach.

 • [Ustawienia drukarki]: Zgodne z ustawieniem drukarki.

 • [Wył.]: Drukuje w normalnej gęstości bez oszczędzania tonera.

 • [Poziom oszczędz. Niski]: Drukowanie z nieco zmniejszonym poziomem gęstości.

 • [Poziom oszczędz. Średni]: Drukowanie z niską gęstością.

 • [Poziom oszczędz. Wysoki]: Drukowanie z bardzo niską gęstością.

Uwaga

Jeśli używasz tej funkcji, to jako jakość druku można wybrać jedynie [Normalna (600 x 600)] lub [Szybka (600 x 600)].

Notatki

Gęstość obrazu drukowanego przy użyciu tej funkcji może się różnić w zależności od drukowanego dokumentu.

 1. Otwórz plik do wydrukowania.

 2. Wybierz [Drukuj] z menu [Plik].

 3. Kliknij [Właściwości].

 4. Wybierz zakładkę [Konfiguracja].

 5. Wybierz poziom oszczędzania tonera z [Oszczędzanie toneru].

 6. Jeśli to konieczne, zmień pozostałe ustawienia, a następnie kliknij [OK].

 7. Kliknij [Drukuj] na ekranie [Drukuj].

 1. Otwórz plik do wydrukowania.

 2. Wybierz [Drukuj] z menu [Plik].

 3. Kliknij [Konfiguracja zaawansowana].

 4. Wybierz zakładkę [Kolor].

 5. Wybierz poziom oszczędzania tonera z [Oszczędzanie toneru].

 6. Jeśli to konieczne, zmień pozostałe ustawienia, a następnie kliknij [OK].

 7. Kliknij [Drukuj] na ekranie [Drukuj].

 1. Otwórz plik do wydrukowania.

 2. Wybierz [Print] z menu [File].

 3. Z menu panelu wybierz [Opcje Drukowania].

 4. Wybierz poziom oszczędzania tonera w [Toner Saving (Oszczędzanie tonera)] w zakładce [Quality2 (Jakość2)].

 5. Jeśli to konieczne, zmień pozostałe ustawienia, a następnie kliknij [Print].

Notatki

Jeśli szczegóły ustawień nie są wyświetlane w oknie drukowania, kliknij [Show Details (Pokaż szczegóły)] u dołu okna.