Drukowanie dwustronne (Dupleks)

Można drukować na obu stronach arkusza papieru.

 • Drukowanie dwustronne jest dostępne dla formatów papieru przedstawionych poniżej.

  A4, A5, B5, Letter, Legal (13 cali), Legal (13,5 cala), Legal (14 cali), Executive, 8,5SQ (8,5 x 8,5 cala), Folio (210 mm x 330 mm), 16K (197 mm x 273 mm, 195 mm x 270 mm, 184 mm x 260 mm), Rozmiar niestandardowy

 • Drukowanie dwustronne jest dostępne dla nośników o gramaturze przedstawionej poniżej.

  64 do 176 g/m2 (17 do 46,8 lb)

  Nie należy używać nośników o gramaturze innej niż podana powyżej, gdyż będzie to skutkowało zacięciem papieru.

Uwaga

Ta funkcja może być niedostępna dla niektórych aplikacji.

Notatki

W przypadku drukowania dwustronnego na papierze o wymiarze niestandardowym, możliwe jest wybranie szerokości i długości papieru z zakresu przedstawionego poniżej.

 • Szerokość: 148 do 216 mm (5,8 do 8,5 cala)

 • Długość: 210 do 356 mm (8,3 do 14,0 cali)

 1. Zamknij tylną tacę odbiorczą.

 2. Otwórz plik do wydrukowania.

 3. Wybierz [Drukuj] z menu [Plik].

 4. Kliknij [Właściwości].

 5. Wybierz [Dłuższa krawędź] lub [Krótsza krawędź] w [Dupleks] w zakładce [Konfiguracja].

 6. Jeśli to konieczne, zmień pozostałe ustawienia, a następnie kliknij [OK].

 7. Kliknij [Print] na ekranie [Print].

 1. Zamknij tylną tacę odbiorczą.

 2. Otwórz plik do wydrukowania.

 3. Wybierz [Print] z menu [File].

 4. Kliknij [Preferences].

 5. Wybierz [Flip on Long Edge] lub [Flip on Short Edge] z [Print on Both Sides] w zakładce [Layout].

 6. Jeśli to konieczne, zmień pozostałe ustawienia, a następnie kliknij [OK].

 7. Kliknij [Print] na ekranie [Print].

 1. Zamknij tylną tacę odbiorczą.

 2. Otwórz plik do wydrukowania.

 3. Wybierz [Print] z menu [File].

 4. Wybierz [Long-Edge binding (Łączenie wzdłuż długiej krawędzi)] lub [Short-Edge binding (Łączenie wzdłuż krótkiej krawędzi)] z [Two-Sided (Dwustronny)] w panelu [Layout (Układ)].

 5. Jeśli to konieczne, zmień pozostałe ustawienia, a następnie kliknij [Print].

Notatki

Jeśli szczegóły ustawień nie są wyświetlane w oknie drukowania, kliknij [Show Details (Pokaż szczegóły)] u dołu okna.