Umieszczenie wielu stron na jednej kartce papieru

Można drukować kilka stron dokumentu na pojedynczym arkuszu.

Uwaga

 • Ta funkcja pomniejsza rozmiar strony dokumentu przeznaczonego do drukowania. Środek drukowanego obrazu może nie znaleźć się w środku papieru.

 • Ta funkcja może być niedostępna dla niektórych aplikacji.

 1. Otwórz plik do wydrukowania.

 2. Wybierz [Drukuj] z menu [Plik].

 3. Kliknij [Właściwości].

 4. Wybierz ilość stron drukowanych na każdej kartce papieru w opcji [Tryb wykończenia] w zakładce [Konfiguracja].

 5. Kliknij [Opcje].

 6. Ustaw poszczególne parametry wybierając [Page Borders (Obramowanie strony)], [Page layout (Układ strony)] oraz [Bind Margin (Margines na oprawę)], a następnie kliknij [OK (OK)].

 7. Jeśli to konieczne, zmień pozostałe ustawienia, a następnie kliknij [OK].

 8. Kliknij [Drukuj] na ekranie [Drukuj].

 1. Otwórz plik do wydrukowania.

 2. Wybierz [Print] z menu [File].

 3. Kliknij [Preferences].

 4. Wybierz [Pages per Sheet] w zakładce [Layout].

 5. Z rozwijanej listy wybierz, ile stron zostanie wydrukowanych na każdym arkuszu.

 6. Zaznacz pole wyboru [Border (Granica)], aby odznaczyć granicę.

 7. Kliknij [Advanced (Zaawansowane)] i wybierz porządek układu strony w [Pages per Sheet Layout (Liczba stron na układ arkusza)].

 8. Kliknij [OK (OK)].

 9. Jeśli to konieczne, zmień pozostałe ustawienia, a następnie kliknij [OK].

 10. Kliknij [Print] na ekranie [Print].

 1. Otwórz plik do wydrukowania.

 2. Wybierz [Print] z menu [File].

 3. W opcji [Pages per Sheet (Ilość stron na arkusz)] w panelu [Layout (Układ)] wybierz liczbę stron drukowanych na każdym arkuszu.

 4. Ustaw każde ustawienie w [Layout Direction] i [Border].

 5. Jeśli to konieczne, zmień pozostałe ustawienia, a następnie kliknij [Print].

Notatki

Jeśli szczegóły ustawień nie są wyświetlane w oknie drukowania, kliknij [Show Details (Pokaż szczegóły)] u dołu okna.