Konfigurowanie przycisku One Touch

Możesz ustawić często używane miejsca docelowe przechowywane w urządzeniu, takie jak książka adresowa do przycisków jednodotykowych. Dla każdej funkcji można ustawić do 40 miejsc docelowych do przycisków jednodotykowych.

 1. Naciśnij [Ustawienia urządzenia] na panelu dotykowym.

 2. Naciśnij [Konfiguracja przycisku One Touch].

 3. Wybierz funkcje, która chcesz ustawić dla przycisku jednodotykowego.

  • Faks: Numer faks może być przypisane do przycisku jednodotykowego.

  • Faks Internetowy: Adresy e-mail może być przypisane do przycisku jednodotykowego.

  • Skanowanie do E-mail: Adresy e-mail może być przypisane do przycisku jednodotykowego.

  • Skan do katalogu udostępnionego: Profil może być przypisany do przycisku jednodotykowego.

 4. Wybierz przycisk do którego chcesz ustawić miejsce docelowe od [01:] do [40:].

 5. Naciśnij [Wymień].

  Wyświetlana jest lista miejsc docelowych, które mogą być zarejestrowane.

  Notatki

  • Jeżeli naciśniesz [Wymień], miejsce docelowe może zostać zarejestrowane lub inne miejsce docelowe może zostać zamienione na nowe.

  • Jeżeli przyciśniesz [Delete (Usuń)], miejsce docelowe zostanie usunięte z przycisku jedndotykowego.

 6. Wybierz miejsce docelowe.

 7. Kliknij [OK] gdy zakończysz ustawianie.

 8. Naciskaj [Wstecz] aż do ukazania się ekranu głównego.