Ustawienia wstępne

W [Easy Setup (Ustawienia wstępne)] możesz zmienić ustawienia daty/godziny, faksu, sieci, funkcji e-mail, przez użycie [Device Settings (Ustawienia urządzenia)] na panelu dotykowym.

  1. Naciśnij [Ustawienia urządzenia] na panelu dotykowym.

  2. Naciśnij [Ustawienia wstępne].

  3. Wprowadź login i hasło administratora, a następnie naciśnij [OK (OK)].

    Domyślną nazwą i hasłem administratora są odpowiednio "admin" i "999999".

  4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Ustawienia Języka

Element

Opis

Ustawienia Języka

Ustawia język, który jest wyświetlany na panelu operatora.

Ustawienia daty/godziny

Element

Opis

Strefa czasowa

Ustawia strefę czasową GMT.

Oszcz.dzienne

Ustawia oszcz. dzienne na Wł. lub Wył.

Serwer

Serwer SNTP (pierwszy)

Ustaw serwer SNTP, żeby ustawić aktualną datę i czasu. Maksymalnie można wprowadzić 64 znaki.

Serwer SNTP (drugi)

Ręcznie

Data

Ustawia aktualną datę i godzinę ręcznie.

Godzina

Hasło admin.

Element

Opis

Nowe hasło

Wprowadź hasło (Weryfikacja)

Zmienia hasła administratora. Możesz użyć od 6 do 12 znaków.

Ustawienia faksu

Element

Opis

Numer faksu

Wskazuje numer faksu tego urządzenia. Maksymalnie można wprowadzić 20 cyfr.

ID nadawcy

Ustawia informacje nadawcy. Maksymalnie można wprowadzić 22 znaki.

Ustawienia sieciowe

Element

Opis

Aktywacja bramki domyślnej (Jeśli zainstalowano moduł bezprzewodowej sieci LAN)

Służy do wyboru domyślnej bramy pomiędzy przewodową siecią LAN i bezprzewodową siecią LAN.

Ustawienia Bezprzewodowe (Jeżeli zainstalowany jest opcjonalny moduł bezprzewodowy LAN)

WPS

WPS-PBC

Wykonywana jest funkcja WPS-PBC.

WPS-PIN

Wykonywana jest funkcja WPS-PIN.

Wyszukaj

Lista nazw punktów dostępu znaleziona w wyszukiwaniu

Wyświetla listę nazw punktów dostępu bezprzewodowej sieci LAN, znalezioną w wyszukiwaniu.

Konf. ręczna

SSID

Wprowadź SSID.

Zabezpieczenia

Wybiera funkcje zabezpieczenia bezprzewodowego LAN.

„WPA-EAP” i „WPA2-EAP” można ustawić tylko w Web.

Klucz WEP

Wprowadź klucz WEP.

Wyświetla czy funkcja [WEP (WEP)] zostało wybrane jako [Security (Zabezpieczenie)].

Rodzaj szyfrowania WPA

Wybierz rodzaj szyfrowania WPA/WPA2-PSK lub WPA2-PSK.

Wyświetla, czy [WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-PSK)] lub [WPA2-PSK (WPA2-PSK)] zostały wybrane jako [Security (Zabezpieczenie)].

Klucz WPA

Wprowadź klucz PSK.

Wyświetla, czy [WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-PSK)] lub [WPA2-PSK (WPA2-PSK)] zostały wybrane jako [Security (Zabezpieczenie)].

Połącz ponownie

Wykonywane jest ponowne połączenie z bezprzewodową siecią LAN.

Uzyskiwanie adresu IP

Ustawia automatyczne lub ręczne uzyskiwanie adresu IP.

Adres IP

Ustawia adres IP. Maksymalnie można wprowadzić 15 znaków.

Maska podsieci

Ustawia maskę podsieci. Maksymalnie można wprowadzić 15 znaków.

Brama domyślna

Ustawia adres bramy. Maksymalnie można wprowadzić 15 znaków.

Serwer DNS (pierwszy)

Ustawia adres IP podstawowego serwera DNS. Maksymalnie można wprowadzić 15 znaków.

Serwer DNS (drugi)

Ustawia adres IP pomocniczego serwera DNS. Maksymalnie można wprowadzić 15 znaków.

Serwer WINS (pierwszy)

Ustawia adres IP dla serwera WINS. Maksymalnie można wprowadzić 15 znaki.

Serwer WINS (drugi)

Ustawia adres IP dla serwera WINS. Maksymalnie można wprowadzić 15 znaki.

Ustawienia E - maila

Element

Opis

Adres serwera poczty

Umożliwia ustawienie adresu IP lub nazwy hosta dla serwera SMTP. Maksymalnie można wprowadzić 64 znaki.

Port SMTP

Ustawia numer portu SMTP.

Szyfrowanie SMTP

Ustawia szyfrowanie SSL/TLS komunikacji do serwera SMTP.

Ustawienia adresu nadawcy(Od)

Ustawia adresy e-mail dla tego urządzenia.

Ustawienie Odbierania

Ustawia protokół używany do odbierania e-maili.

Metoda uwierzytelniania

Umożliwia ustawienie metody uwierzytelniania.

ID użytkownika SMTP

Umożliwia ustawienie identyfikatora użytkownika na serwerze wykorzystywanym do uwierzytelniania SMTP. Maksymalnie można wprowadzić 64 znaki.

Hasło SMTP

Ustawia hasło do serwera wykorzystywanego do uwierzytelniania SMTP. Maksymalnie można wprowadzić 64 znaki.

Serwer POP3

Umożliwia ustawienie adresu IP lub nazwy hosta dla serwera POP3. Maksymalnie można wprowadzić 64 znaki.

ID użytkownika POP

Ustawia identyfikator użytkownika do serwera wykorzystywanego do uwierzytelniania POP. Maksymalnie można wprowadzić 64 znaki.

Hasło POP

Ustawia hasło do serwera wykorzystywanego do uwierzytelniania POP. Maksymalnie można wprowadzić 16 znaki.

Test

Wysyła e-mail testowy na Serwer Pocztowy.

Możesz teraz sprawdzić, czy komunikacje pomiędzy Twoim urządzeniem i serwerem poczty działa poprawnie.

Wydruk próbny

Element

Opis

Wydruk testowy

Wydruk testowy pozwala na sprawdzenie, czy materiały eksploatacyjne i papier są poprawnie ustawione.