MAKRO ZADANIA

W urządzeniu możesz zarejestrować makra dla często używanych ustawień funkcji dla kopiowania, skanowania, faksowania, faksowania internetowego, i drukowania, a także tworzyć skróty. To "makro zadania" pozwala na wykonanie operacji w sposób prostszy i szybszy.

Możesz utworzyć makra ustawień dla następujących funkcji:

Kopiowanie

Drukowanie z pamięci USB

Skanowanie do wiadomości e-mail

Skanowanie do katalogu udostępnionego

Skanowanie do pamięci USB

Wysyłanie faksu

Wysyłanie faksów internetowych

Skanowanie do serwera faksu

Uwaga

Jeśli aktywna jest funkcja uwierzytelniania użytkownika, przed utworzeniem makro, zaloguj się do urządzenia.

Notatki

Możesz zarejestrować maksymalnie do 16 makr.