Praca jednoczesna (Wielozadaniowość)

To urządzenie może wykonywać wiele funkcji jednocześnie. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli.

Uwaga

  • Podczas gdy maszyna czyta dokumenty, używanie panelu operatora nie jest możliwe.

  • Podczas jednoczesnej pracy, wydajność każdego zadania może być pogorszona.

  • W zależności od stanu urządzenia, jak np. pełna pamięć, jednoczesne działanie może nie być akceptowane.

: Dostępny: Niedostępny

Pierwsze zadanie

Drugie zadanie

Kopiuj

Przesyłanie Faksu

Odbieranie Faksu

Skanowanie do udostępnionego folderu/Skanowanie do wiadomości E-mail/Skanowanie do pamięci USB

Drukowanie z komputera

Kopiuj

*2

*2

*2

Przesyłanie Faksu

*1

Odbieranie Faksu

*2

*1

*2

Skan do katalogu udostępnionego

Skanowanie do E-mail

Skanowanie do pamięci USB

Drukowanie z komputera

*2

*2

*2

  1. Jeśli pierwsze zadanie jest wysyłane, drugie zadanie zostanie zawieszone do czasu zakończenia pierwszego.

  2. Kiedy zostanie zakończone pierwsze zadanie, rozpocznie się drukowanie drugiego zadania.