Sprawdzanie informacji o urządzeniu

Wydrukuj informacje dotyczące urządzenia i sprawdź stan. Przyciśnij przycisk (STATUS) na panelu operatora, aby sprawdzić informacje, takie jak pozostałe zapasy materiałów eksploatacyjnych.