Regulacja głośności

Możesz ustawić cztery poziomy głośności dźwięków emitowanych w następujących warunkach.

 • Po przyciśnięciu przycisku lub klawisza na panelu operatora

 • Gdy kopiowanie zostanie zakończone

 • Komunikacja faks jest zakończona

 • Gdy nastąpi zacięcie papieru

 • Głośność dźw. AirPrint

 1. Naciśnij [Ustawienia urządzenia] na panelu dotykowym.

 2. Naciśnij lub kilka razy i naciśnij [Admin Setup (Ustawienia administratora)].

 3. Wprowadź login i hasło administratora, a następnie naciśnij [OK (OK)].

  Domyślną nazwą i hasłem administratora są odpowiednio "admin" i "999999".

 4. Przyciśnij kilkakrotnie lub , a następnie przyciśnij [Manage Unit (Zarządzanie)].

 5. Naciśnij [Kontrola dźwięku].

 6. Przyciśnij element, który chcesz dostosować.

 7. Wybierz poziom głośności.