Ustawianie miejsca docelowego

Papier wychodzi z urządzenia podajnikiem wyjściowym lub tylnym podajnikiem wyjściowym.

Uwaga

Nie otwieraj ani nie zamykaj tacy podajnika podczas drukowania. Może zakleszczyć się papier.

Użyj tylnej tacy odbiorczej podczas drukowania na papierze. Papier wysuwany jest obszarem zadrukowanym do dołu.

Niedostępne przy drukowaniu kopert, etykiet oraz długiego papieru.

Upewnij się, że tylna taca wyjściowa znajdująca się z tyłu urządzenia jest zamknięta. Jeżeli podajnik tylny jest otwarty, papier zawsze będzie tam podawany.

Notatki

Otwórz podpórkę papieru, aby wyjście nie ześlizgnęło się z tacy odbiorczej.

Użyj tylnej tacy odbiorczej podczas drukowania kopert, etykiet oraz długiego papieru.

Papier wysuwany jest obszarem zadrukowanym do góry. Zwykły papier jest także dostępny dla tej tacy odbiorczej.

  1. Otwórz podajnik tylny (F) z tyłu urządzenia.

  2. Odegnij podpórkę papieru.

  3. Wyciągnij dodatkową podpórkę.