Το χρώμα της εκτυπωμένης εικόνας δεν είναι αυτό που αναμένεται

Αιτία

Λύση

Αναφορά

Η στάθμη γραφίτη είναι χαμηλή.

Εάν εμφανιστεί "Γραφίτης χαμηλός" ή "Γραφίτης άδειος. Αντικαταστήστε με νέα κασέτα γραφίτη.", αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη.

Αντικατάσταση του δοχείου γραφίτη

Η ρύθμιση του [Μαύρο φινίρισμα] δεν είναι κατάλληλη για την εφαρμογή.

Στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, επιλέξτε [Σύνθετο μαύρο (CMYK)] από [Πραγματικό μαύρο (Κ)] για [Μαύρο φινίρισμα].

Σχετικά με τις Οθόνες και Λειτουργίες του Κάθε Οδηγού Εκτυπωτή

Η προσαρμογή χρώματος έχει τροποποιηθεί.

Κάντε αντιστοίχιση χρώματος από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Αντιστοίχιση χρώματος (Χρώμα Office)

Αντιστοίχιση χρώματος (Graphic Pro)

Η ισορροπία χρώματος είναι εκτός προσαρμογής.

Πατήστε [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Color Setup (Διαμόρφωση χρώματος)] και προσαρμόστε την ισορροπία πυκνότητας ή χρώματος.

Χειροκίνητη διόρθωση πυκνότητας

Προσαρμογή ισορροπίας χρώματος (Πυκνότητα)

Η καταχώρηση χρώματος είναι εκτός ευθυγράμμισης.

Ανοίξτε και κλείστε τον δίσκο εξόδου. Αλλιώς, πατήστε [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Color Setup (Διαμόρφωση χρώματος)] και μετά [Adjust Registration (Προσαρμογή καταχώρησης)].

Διαμόρφωση εκτύπωσης