Καθαρίζοντας την Επιφάνεια της Συσκευής

Σημείωση

 • Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά ή οινόπνευμα ως καθαριστικά καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά τμήματα της συσκευής.

 • Μην λιπαίνετε την συσκευή με λάδι. Μην βάζετε λάδι.

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

  Απενεργοποίηση της συσκευής

 2. Σκουπίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό πανί που έχει ελαφρά βραχεί με νερό ή ήπιο απορρυπαντικό και είναι καλά στημένο.

  Σημείωση

  Μην χρησιμοποιείτε παρά νερό ή ήπιο απορρυπαντικό.

 3. Στεγνώστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα στεγνό μαλακό ύφασμα.