Μετακίνηση/Μεταφορά αυτής της συσκευής

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να μετακινήσετε ή να μεταφέρετε την συσκευή.